YLEISTÄ

Alkusammutus on palonalun sammuttamista käsillä olevin välinein. Alkusammutukseen liittyvät oleellisesti palamisen perusedellytykset, alkusammutusvälineet ja -menetelmät. As 1 -koulutus toteutetaan uuden valtakunnallisen koulutusmallin mukaisesti. Koulutukseen osallistunut saa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämän AS1-kortin, joka on voimassa viisi vuotta. Alkusammutuskoulutuksen tavoitteena on antaa riittävät taidot palonalkujen sammuttamiseen ja näin vähentää tulipaloista aiheutuvia vahinkoja. Koulutuksen tavoitteena on myös opettaa ihmisiä tunnistamaan erilaisia vaaran aiheuttajia sekä ennaltaehkäisemään vaaratilanteita. Säännöllisen alkusammutusharjoittelun pariin tulisi saattaa jokainen suomalainen nuorista aikuisiin.

KURSSIN SISÄLTÖ

Alkusammutuksen teoriaosuus sisä- tai ulkotiloissa, 1 tunti

 • Tulipalon ominaisuudet
 • Alkusammutuksen merkitys
 • Toiminta tulipalotilanteessa
 • Erilaisten palojen sammuttaminen alkusammutusvälineillä.

Käytännön harjoittelu ulkotiloissa, 1 tunti

 • Käsisammuttimen käyttö
 • Sammutuspeitteen käyttö

TOTEUTUS

Koulutuksen toteutus

 • Koulutuksen kesto on kaksi tuntia ryhmälle, jossa on enintään 15 koulutettavaa.
 • 15 henkilön kursseja voidaan järjestää myös useampiakin peräkkäin.
 • Koulutuksen käytännön harjoittelu pidetään ulkona, esimerkiksi parkkipaikalla tai piha-alueella, jossa on avointa tilaa n. 5 x 10 m.

Koulutuksen hinta tilausryhmille

 • Koulutuksen hinta korkeintaan 15 henkilön ryhmälle on 420€ , eli 28€ / osallistuja.
 • Seuraavat ryhmät (15 hlö) koulutus samana päivänä 375€, eli 25€ / osallistuja.
 • Hintoihin lisätään ALV 24% ja kouluttajan matkakulut 0,55 € / km.