YLEISTÄ

Kurssinjohtajakoulutus toteutetaan vahvistetun valtakunnallisen koulutusmallin mukaisesti. AS1 Kurssinjohtajakoulutukseen osallistunut saa oikeuden pitää Alkusammutus 1 –koulutuksia ja myöntää AS1-alkusammutuskortteja. Useilla työpaikoilla koulutetaan alkusammutustaitoja säännöllisesti. Tällöin kurssinjohtajakoulutuksessa pätevöitynyt organisaation sisäinen kouluttaja voi olla toimivin ratkaisu. AS1 kurssinjohtajakoulutus on työpäivän mittainen ja sen tulee sisältää opetusta vähintään kuusi (6) tuntia. Kurssille voidaan ottaa kerrallaan enintään viisitoista oppilasta.

KOULUTUKSEEN HYVÄKSYMINEN JA TAVOITTEET

Kurssinjohtajaksi hakeutuvalta edellytetään alkusammutuskokemusta, hyviä koulutustaitoja ja hallinnollista osaamista. Kurssin suorittamisen jälkeen kurssinjohtajan koulutusoikeudet ovat voimassa viisi vuotta. Kurssinjohtajan tulee toimia isäntäorganisaaatiossa (yritys tai laitos), jolla on riittävä toiminnan vastuuvakuutus. Kurssin tavoitteet Kurssinjohtajakoulutuksella varmistetaan, että kurssinjohtajalla on riittävät tiedot Alkusammutus 1 -kurssin tavoitteista, palamisen ja alkusammutuksen teoriasta sekä alkusammutusharjoituksen turvallisesta toteutuksesta.

TOTEUTUS

Alkusammutusosiossa harjoitellaan käyttämään käsisammuttimia, sammutuspeitettä ja, jos mahdollista, pikapalopostia. Kurssinjohtaja vastaa harjoituksen työturvallisuudesta. Koulutukseen osallistuville jaetaan Suomen Palopäällystöliiton julkaisema Alkusammutusharjoitus –oppikirja.

  • Kurssin avaus
  • Taustat ja tavoitteet alkusammutuskonseptille
  • Onnistuneen koulutustapahtuman edellytykset
  • Alkusammutuskoulutuksessa opetettavat tiedot ja taidot
  • Alkusammutusharjoituksen toteutus
  • Kurssinhallinta ja käytännönjärjestelyt
  • Alkusammutusharjoituksen koulutus
  • Yhteenveto ja tilaisuuden päätös