TAVOITTEET

  • kuljettaja osaa kuormittaa ajoneuvon turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti
  • kuljettaja tietää ajoneuvoihin liikkeessä vaikuttavat voimat sekä kuormituksen vaikutuksen ajoneuvon vakauteen ja painopisteeseen
  • kuljettaja hallitsee ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän hyötykuorman ja -tilavuuden määrittämisen sekä kuormituksen jakautumisen
  • kuljettaja tietää akselin ylikuormituksen seuraukset
  • kuljettaja tuntee pakkausten ja kuormalavojen tyypit
  • kuljettaja hallitsee kuorman kiilaus- ja lukitusmenetelmät, lukitushihnojen käytön, lukituslaitteiden tarkistuksen sekä suojapeitteiden käytön.

YLEISTÄ

Ajoneuvon oikealla kuormaustavalla ja kuorman varmistamisella on ratkaiseva merkitys ajoneuvon hallittavuuteen, liikenneturvallisuuteen sekä kuljetusvahinkojen ehkäisemiseen. Kurssin kouluttajana toimii Petri Åkerman, jolla on pitkä työkokemus raskaan liikenteen valvonnan puolelta. Petriltä voi ja kannattaakin kurssipäivänä kysellä ammattikuljettajan arjessa askarruttavia kysymyksiä esimerkiksi lainsäädäntöön liittyen. Kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivän kesto on 7 h.