YLEISTÄ

Työturvallisuuskorttikoulutus on valtakunnallinen menettelytapa, jonka tavoitteena on parantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta. Työturvallisuuskortti on voimassa 5 vuotta ja sen suorittamiseksi tulee käydä yhden päivän koulutus sekä suorittaa tentti hyväksytysti. Työturvallisuuskorttikäytännön tavoitteena on parantaa käytännön yhteistoimintaa yhteisillä työpaikoilla tilaaja- ja toimittajayritysten välillä. Tavoitteena on myös tukea työnopastusta yhteisillä työpaikoilla, antaa perustietoa työsuojelusta, vähentää eri tilaajien antamaa päällekkäistä koulutusta, herättää työpaikoilla kiinnostusta ja motivaatioita oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen sekä pyrkiä vähentämään työtapaturmia ja vaaratilanteita.

KENELLE?

Työturvallisuuskortin käyttöönotto on vapaaehtoista, mutta monet teollisuusyritykset, rakennuttajat ja rakennusliikkeet vaativat työturvallisuuskorttia kaikilta yhteistyökumppaneiltaan. Kurssi voidaan järjestää myös kuljetusalan lisämateriaaleilla ja tällöin voit suorittaa myös kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuspäivän.

TOTEUTUS

08:00 – 09:00 Yhteinen työpaikka 
09:15 – 10:00  Yhteinen turvallisuus 
10:15 – 11:00  Perehdyttäminen 
11:00 – 12:00  Lounastauko 
12:00 – 15:00  Turvallinen työpäivä yhteisellä työpaikalla 
15:30 – 16:00  Tentti